Produkter

Kvartsdamm

Utbildningen ger deltagaren teoretiska grundkunskaper i kvartsdamm, dess hälsoeffekter och vad som krävs för att du ska kunna arbeta säkert.

Målgrupp:
Alla som sysselsätts i arbete eller leder arbete i miljöer där kvartsdamm förekommer.

Mål

Deltagaren ska ges kunskaper om hälsoeffekter av arbete med kvartshaltigt material och hur riskerna kan förebyggas.


Kursinnehåll:

  • Förekomst av kvartsdamm
  • Hälsoeffekter
  • Lagar och regler
  • Riskbedömning
  • Metoder och hjälpmedel

Tidsåtgång:
30 minuter